Om Höör Barock

Höör Barock hör hemma i den lilla byn Höör mitt i Skåne. Här gör man sedan 2012 en
barockfestival varje sommar samt en konsertserie med kammarmusik spridd över året.
Ensemblens storlek och sammansättning varierar, men kärnan består av en grupp musiker
som bor och verkar professionellt med tidig musik i Skåne och Danmark. Höör Barock
har samarbetat med olika gästande artister som ledare, såsom Aureliusz Goliński, Martin
Gester och Dan Laurin.  Höör Barock har även hållit kurser för barn och unga, Höör Barock Ungdomsakademi.

Hösten 2016 är Höör Barock aktuella med sin första skiva. Skivan är inspelad med Dan Laurin som ledare, på hans skivbolag, det svenska prestigebolaget BIS. Solist på skivan är också cembalisten Anna Paradiso.
Dan Laurin, Anna Paradiso och Höör Barock ensemble möttes 2014 och sedan dess har man åtnjutit
ett inspirerat samarbete. Utmärkande för gruppen är vital retorik, passionerat samspel och
stor klangrikedom. De individuella rösterna ges plats, och det samlade uttrycket vilar på
varje spelares hängivenhet och virtuositet. Så växlar ensemblen också lätt, och med glädje,
mellan skiftande repertoar –från lätta, grandoftsdoftande svenska rokokotoner till virtuosa
italienska delikatesser eller spänstiga tyska kontrapunkt-lekar.

höör barock spegelbild