Presentation

15 september, 2017 0 comments

Höör Barock Ensemble hör hemma i den lilla byn Höör, mitt i Skåne. Här gör man sedan 2012 en
barockfestival varje sommar samt en konsertserie med kammarmusik spridd över året.
Ensemblens storlek och sammansättning varierar, men kärnan består av en grupp musiker
som bor och verkar professionellt med tidig musik i Skåne och Danmark. Höör Barock
har samarbetat med olika gästande artister som ledare, såsom Aureliusz Goliński, Martin
Gester och Dan Laurin.  Höör Barock har även hållit kurser för barn och unga, Höör Barock Ungdomsakademi.

Utmärkande för gruppen är vital retorik, passionerat samspel och stor klangrikedom. De individuella rösterna ges plats, och det samlade uttrycket vilar på
varje spelares hängivenhet och virtuositet. Så växlar ensemblen också lätt, och med glädje,
mellan skiftande repertoar –från lätta, grandoftsdoftande svenska rokokotoner till virtuosa
italienska delikatesser eller spänstiga tyska kontrapunkt-lekar.

Dan Laurin, Anna Paradiso och Höör Barock ensemble möttes 2014 och sedan dess har man åtnjutit
ett inspirerat samarbete. 2016 släpptes Höör Barocks debutskiva med Dan Laurin som musikalisk ledare på det svenska prestigebolaget BIS. Solist på skivan är också cembalisten Anna Paradiso. Under 2018 släpps Höör Barock, Dan Laurin och Anna Paradisos andra skiva på BIS: Johan Helmich Romans ”Golovinmusik”, för första gången inspelad i sin helhet!