Personuppgifter


Dessa uppgifter hanterar vi: namn, e-post och betalningsdatum
För personer upp till 18 år registrerar vi också födelseår så vi vet när medlemskapet ska gå över till ett vuxen-medlemskap. 
Betalar du med Swish finns ditt telefonnummer lagrat tillsammans med betalningen hos vår bank, Sparbanken Skåne. Det kan hända att vi kontaktar dig på det numret om tex betalningen eller e-postadressen blivit felaktigt. 
För medlemsregistret använder vi tjänsten Google Spreadsheet. Det ger oss dels lagring i ”molnet” samt möjlighet att ge tillfällig åtkomst till registret för personer som t.ex sitter i en biljettkassa där vi erbjuder rabatt till medlemmar. Google är ett amerikanskt företag. 
När du inte längre är betalande medlem tas du bort från medlemsregistret.